Zie schoolreglement Deel 4

Voor inschrijvingen voor het volgende schooljaar gelden de volgende regels :

a) de capaciteit per niveau werd door het schoolbestuur als volgt bepaald :
     niveau kleuteronderwijs : 50

b) voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid en

     van de voorrangsgroep van kinderen van personeel : de eerste twee schoolweken van maart

c) vrije inschrijvingsperiode :

Er is gelegenheid tot inschrijving:

Op de gewone schooldagen

Na afspraak met de directie

Inschrijven kan ook nog tijdens opendeurdag.

In de laatste week van de maand augustus tussen 9u. en 12u.

De inschrijving gebeurt aan de hand van één van de volgende documenten:

-   de isi+ kaart

-    de Kids-ID

-    een uittreksel uit de geboorteakte;

-    het trouwboekje van de ouders;

-    de identiteitskaart van het kind;

-    het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

-    de reispas voor vreemdelingen.

Bij iedere inschrijving ,alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement (of de wijziging aan het schoolreglement) schriftelijk.

Verder ontvangen zij ook onderstaande formulieren met volgende gegevens:

Ontvangst van ,en akkoord met ,het schoolreglement inclusief afsprakennota.

.Een schoolbestuur kan:

- elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer deze volgens het schoolbestuur omwille van

   materiële omstandigheden de veiligheid van de leerlingen in het gedrang brengt;

- de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het vorige of het daaraan

   voorafgaand schooljaar definitief werd uitgesloten.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation